Openbaar Groen

Gazons in woonwijken, parken, bermen; Elco is thuis in alle facetten van verantwoorde
groenaanleg en het onderhoud ervan. Deze wensen kunnen desgewenst uitgebreid
worden met aanleg van onder meer :

- Waterpartijen
- Geluidswallen
- Speeltuinen
- Paddenpoelen
- Bestrating
- Buitenhout
- Hekwerk en/of afrastering

Al in een vroeg stadium van een project koppelen we uw wensen aan onze ruime
ervaring, waardoor we u optimaal van dienst kunnen zijn.