Natuurterreinen

Aanleg van landschapselementen en ecologisch beheer

Natuurbouw met respect voor bodem, natuur en omgeving: juist daarop heeft Elco haar
activiteiten, gereedschappen en machines nauwkeurig afgestemd. We gaan daarbij
geheel conform actuele voorschriften en ecologische inzichten te werk.

Onze mogelijkheden op dit gebied zijn legio en omvatten zowel aanleg als onderhoud
en beheer. Verder verzorgen we heidevelden net boven of in de grond; het zogenaamde
shopperen en plaggen. Dat doen we vaak in combinatie met andere specialistische
onderhoudswerkzaamheden, zoals het opschonen en klepelen van brandgangen en
het opschonen van bospaden.

Onderhoud kan project- en planmatig worden uitgevoerd: het uitgangspunt is altijd
geïntegreerde zorg voor het gebied als ecologisch en natuurlijk geheel. De bodem-
gesteldheid is letterlijk de basis van de kwaliteit van het eindresultaat; machines en
mensen werken altijd zodanig dat de bodemstructuur jarenlang intact blijft. Met
hetzelfde respect benaderen we de bestaande omgeving en natuur; schade voorkomen
is onze grootste zorg. Een blijvend optimale kwaliteit van het eindresultaat is namelijk
altijd ons uitgangspunt.