CO2-prestatieladder

Co2-prestatieladder

Elco gaat zich verschillende doelen stellen om de reductie van CO2 te bewerkstelligen en om zo een certificering te behalen op niveua 3 van de CO2-prestatieladder.
Onderdeel van de CO2-prestatieladder is het communiceren over de behaalde resultaten, de doelstellingen, de maatregelen en de diverse initiatieven waar Elco aan deelneemt.

Op deze pagina treft u alle specifieke informatie aan omtrent deze certificering.

CO2-prestatieladder algemene informatie:
  • SKAO: www.skao.nl ; De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van de CO2-prestatieladder.
  • co2reductieportal: www.co2reductieportal.nl ; Partner in het doorvoeren van CO2 reductie.
 Publicaties: