ISO 9001

ISO 9001 is dé norm voor kwaliteitsmanagement

ISO 9001 biedt ons een instrument bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van de doeltreffendheid van een kwaliteitsmanagementsysteem.

Deze norm geeft de eisen weer om processen te borgen en te verbeteren die belangrijk zijn voor het verhogen van onze klanttevredenheid. Klanttevredenheid wordt verhoogd door te voldoen aan eisen van onze klanten, aan eisen van onze organisatie zelf, aan wet- en regelgeving en door continue verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 9001 kan door interne en externe partijen (waaronder certificerende instellingen) worden gebruikt om te beoordelen of een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem aanwezig is.