GROENKEUR

Groenkeur

Groenkeur is uitgegroeid tot het énige onafhankelijke keurmerk voor de groene sector. Groenkeur stelt bovenop de norm ISO 9001:2015 extra eisen op het gebied van duurzame kwaliteit, vakbekwaamheid, veilig werken en groenkennis.

Ons certificaat heeft een koppeling met de opleveringseisen conform RAW.

Het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn betreft het kwaliteitsmanagementsysteem voor groenvoorziening en is gericht op een of meer van de volgende dienstverlenende werkzaamheden:

  • ontwerp en advies groenvoorzieningen
  • aanleg groenvoorzieningen
  • onderhoud en beheer groenvoorzieningen

De werkzaamheden zijn gericht op openbare- of semi-openbare ruimten zoals: terreinen, parken, begraafplaatsen, sportcomplexen/sportvelden, landschappen, alsmede op of langs (water)wegen/watergangen.