Over elco

Elco is een familiebedrijf dat al ruim 40 jaar bestaat. Met onze 25 vakkundige en goed opgeleide medewerkers hebben we een ruime ervaring in cultuurtechnische werken, waardoor onze naam een begrip in de markt is.

 

Waar en voor wie we ook werken, ons streven is altijd kwaliteit naar ieders tevredenheid te leveren: dat bedoelen wij met: KWALITEIT IS ONZE ZORG

Van oudsher zijn wij breed gespecialiseerd in diverse cultuurtechnieken, denk hierbij aan:

  • NOC*NSF gecertificeerde aanleg van sport- en recreatieterreinen
  • Aanleg en onderhoud van openbaar groen
  • Aanleg van landschapselementen
  • ecologisch beheer van natuurterreinen
  • Egaliseren van terreinen en bouwgronden

Vanuit ons bedrijf in Elsendorp voeren wij deze werkzaamheden uit voor opdrachtgevers in Nederland, maar ook in onze buurlanden België en Duitsland zijn wij actief.

Toekomstvisie

De komende periodes dienen we als samenleving grote stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. Ook wij zullen onze verantwoordelijkheid in de verduurzaming van de werkzaamheden nemen, zodat de generaties die na ons komen ook kunnen genieten van een groene leefomgeving.

De eerste stappen zijn hierin gezet, wij hebben een meerjarenplan duurzaamheid opgesteld voor de komende jaren. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd en ge-update om de gestelde doelen te markeren en/of om deze doelen bij te stellen. In ons duurzaamheidsplan is bijvoorbeeld opgenomen om ons werkmaterieel te verjongen en ons benzinehandgereedschap te vervangen voor electrisch gereedschap.

Ook ons gebruik van Nederlandse groene stroom en steeds meer groene brandstoffen draagt bij aan de verduurzaming van Nederland. De volgende stap is certificering voor de Co2-prestatieladder, die wij begin 2024 willen afronden.

Met onze bladmulcher dragen wij bij aan circulariteit en aan biodiversiteit, immers in plaats van het blad van bomen met tractoren en vrachtwagens af te voeren, gebruiken we het bladmulch als voedingsbron voor de bodem, daar waar hij neerkomt. Dit is een win-win situatie , minder kosten en een natuurlijke voeding voor de grond.

Wij willen bijdragen aan de biodiversiteit, door de natuur de kans te geven om weer op te leven en de balans te herstellen. Dit doen we door bermen, watergangen, planten en bomen op een juiste manier te verzorgen en door kwetsbare planten- en diersoorten te beschermen en te ondersteunen daar waar mogelijk.

In onze toekomstvisie hebben wij ook gekozen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven op een reguliere betrekking. Deze mensen zijn vaak zeer gemotiveerde en gedreven werknemers, maar hebben ook een goede ondersteuning nodig, die wij kunnen bieden.