Waterpartijen en watergangen

Terug naar overzicht

Voor goed waterbeheer is het goed dat alle watergangen goed worden onderhouden

Het jaarlijks of periodiek onderhoud van ons stelsel van watergangen en waterbergingen is erg belangrijk. In de loop van de tijd slibben en groeien sloten dicht door bijvoorbeeld vertering van slootvegetatie en de groei van grassen. Een verslechterde afvoer van water heeft nadelige gevolgen voor de naastliggende percelen en in geval van een bermsloot voor de kwaliteit en de levensduur van de wegverharding.